ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ต้องการผ้าห่มกันหนาวกว่า 3 แสนผืน อมก๋อยและฝางพื้นที่ประสบภัยหนาว

  
     ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ต้องการผ้าห่มและอุปกรณ์กันหนาวกว่า 3 แสนผืน ขณะที่ อำเภออมก๋อยและอำเภอฝาง ประกาศเป็นที่ประสบภัยพิบัติหนาวแล้ว
นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว และเตรียมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวประจำปี 2557 โดยทุกอำเภอได้เร่งสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ เบื้องต้นมีความต้องการผ้าห่มและอุปกรณ์กันหนาว 336,000 ผืน โดยเบื้องต้นจะช่วยเหลือเร่งด่วนใน 4 กลุ่มแรกคือ เด็กไร้ผู้อุปการะ ผู้พิการ คนชรา และผู้มีรายได้น้อยยากจน โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับบริจาค และแจกจ่ายให้กับทางอำเภอซึ่งจะได้มอบให้กับนายอำเภอเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงต่อไป
สำหรับพื้นที่ที่ทางจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศา เซลเซียส ติดต่อกันเกิน 3 วัน คือ อำเภออมก๋อย อำเภอฝางในบางพื้นที่ ซึ่งทางจังหวัดได้จัดส่งอุปกรณ์กันหนาวไปช่วยเหลือแล้ว
 
29 พฤศจิกายน 2556 , 15:11 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่