กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ พลังคิด สะกิดโลกที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมตามโครงการ พลังคิด สะกิดโลกที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อดึงเยาวชนให้หันมาร่วมกันหาวิธีประหยัดพลังงานชิงทุนการศึกษา 2 ล้านบาท
กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมตามโครงการ พลังคิด สะกิดโลก ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเยาวชนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ร่วมงานจำนวนมาก งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ปี 2556 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นการลดใช้พลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของประเทศ คือการปลูกฝังให้เยาวชนไทยเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงการใช้พลังงานที่ถูกต้อง พร้อมทั้งให้กลุ่มเยาวชนได้เรียนรู้ มีประสบการณ์จริงในการลงมือปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์วิธีการใช้พลังงานอย่างประหยัดด้วยตนเอง ผ่านการแข่งขัดลดการใช้พลังงานของโรงเรียน โดยจะผลักดันให้เกิดกระแสการตอบรับผ่านการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า พลังงานเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ และโลก เพราะพลังงานจะหมดไป จึงต้องเตรียมการแก้ไข ร่วมคิดเพื่อประหยัดพลังงาน ใช้อย่างคุ้มค่า และสะกิดตัวเองและครอบครัวให้ตระหนักถึงพลังงานที่กำลังจะหมดไป โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไข โดยเฉพาะสถานศึกษาจะนำไปปรับปรุงและแก้ไขในการใช้พลังงานอย่างประหยัดเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนด้วย กิจกรรมพลังคิดสะกิดโลก มีสถานศึกษาทั่วประเทศ 1,590 แห่ง ทั่วประเทศเข้าร่วม โดยจะจัดในทุกจังหวัด โดยเปิดให้สถานศึกษาสมัครเข้าร่วมแข่งขันประหยัดไฟฟ้า เพื่อหาผู้ชนะในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ชิงทุนการศึกษา 2 ล้านบาท โดยจะมีพิธีมอบรางวัลที่ทำเนียบรัฐบาลในเดือนสิงหาคม 2557
 
29 พฤศจิกายน 2556 , 15:49 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนรินทร์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่