ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมและแม่บ้านโอทอป ร่วมชุมนุมให้กำลังใจรัฐบาล

  
     สมาชิกชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมและแม่บ้านโอทอป ร่วมชุมนุมให้กำลังใจรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่หน้าศาลากลางสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
สมาชิกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายสมศักดิ์ ไพศาลสัจธรรม กลุ่มแม่บ้านโอทอป และอีกหลายองค์กร รวมตัวชุมนุมที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้กำลังใจการทำงานของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี โดยยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลและพร้อมปกป้องสถานที่ราชการไม่ให้มีใครมาทำลาย โดยกล่าวยืนยันที่จะสนับสนุนทุกรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และไม่เห็นด้วยกับการประท้วงคัดค้านทั้งปวง เห็นด้วยกับการหันหน้าพูดจาหารือร่วมกันทุกฝ่ายด้วยเหตุด้วยผล เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางออกของประเทศตามที่หลายฝ่ายเสนอมา เช่นการลงประชามติเพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือการเปิดอภิปรายเป็นการทั่วไปโดยการลงมติ และเปิดให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการสร้างกระแสการเกลียดชัง ก่อการยั่วยุ เพื่อนำไปสู่ความรุนแรง เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปตามที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต้องการ ขอเรียกร้องไม่ให้ใช้ความรุนแรงต่อประชาชนอย่างเด็ดขาด
ขณะที่นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มารับหนังสือและกล่าวว่า ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่จะไม่หยุดให้บริการประชาชน เจ้าหน้าที่จะยังคงทำงานตามปกติ ทั้งนี้ได้มีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้เป็นอย่างดี โดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และอปพร.ดูแล ขณะที่พลตำรวจตรีกริช กิติลือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ได้มีการจัดกำลังดูแลศาลากลางและสถานที่ราชการเป็นอย่างดี และได้จัดกำลังชุดกองร้อยควบคุมฝูงชนกรณีที่เกิดปัญหา อย่างไรก็ตามการชุมนุมของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่มีหลากหลาย ซึ่งได้ขอร้องให้แต่ละกลุ่มอยู่ในเขตของตนเพื่อป้องกันการปะทะกัน
 
1 ธันวาคม 2556 , 20:30 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่