เปิดให้บริการ AOT Free WiFi by Truemove H ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่

  
     บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน ร่วมกับทรู คอเปอเรชั่น จำกัดมหาชน เปิดให้บริการ AOT Free WiFi by Truemove H ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นแห่งที่สองของประเทศไทย
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ร่วมกับบริษัททรู คอเปอเรชั่น จำกัดมหาชน จัดพิธีเปิดการให้บริการ AOT Free WiFi by Truemove H ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาใช้บริการ ให้สามารถติดต่อสื่อสารออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 10 เมกกะไบท์ ฟรีทั่วพื้นที่ วันละ 2 ชั่วโมงต่อคน นางสาววิไลวรรณ นัดวิไล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายได้นำร่อง ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและเชียงใหม่ ก่อนที่จะทยอยเปิดให้ครบทั้ง 6 ท่าอากาศยานในสังกัดการท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน ซึ่งแต่ละปีจะมีผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยานจำนวนมาก ปี 2556 มีผู้โดยสารกว่า 86 ล้านคน บริการอินเตอร์เน็ตถือเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการให้ทัดเทียมกับท่าอากาศยานสากลทั่วโลก เพื่อความสะดวกสบายและประทับใจของผู้โดยสาร
สำหรับการเปิดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายดังกล่าวผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะไบท์ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างดี โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username และ Password ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 
1 ธันวาคม 2556 , 20:30 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่