บอร์ด พิงคนคร วางมาตรการทำงานในปี 2557 พัฒนาการทำงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและศูนย์ประชุมนานาชาติ ยังไม่มีการพูดถึงกระเช้าลอยฟ้า

  
     คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน ประชุมเพื่อวางมาตรการทำงานในปี 2557 พัฒนาการทำงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและศูนย์ประชุมนานาชาติ ยังไม่มีการพูดถึงกระเช้าลอยฟ้า
นายอุดม พัวสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหลังประชุมคณะกรรมการฯ ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีว่า การประชุมดังกล่าวได้หารือเรื่องการวางแผนการทำงานในปี 2557 เนื่องจากเป็นช่วงต้นปีงบประมาณ ปีนี้ได้รับอนุมัติงบกว่า 700 ล้านบาท ต่อมาหารือวางโครงการว่าจะดำเนินการส่วนใดบ้าง เบื้องต้นจะเดินหน้าพัฒนาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ส่วนเรื่องกระเช้าลอยฟ้าหรือเคเบิลคาร์จากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ ยังไม่ได้พูดถึงในการประชุมครั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นเพียงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างหรือไม่สร้าง ยังไม่ได้ตัดสินใจจะสร้าง ต้องฟังเสียงของประชาชน ขอเพียงให้เปิดใจรับการศึกษาเพื่อหาข้อดี ข้อเสีย หากทำแล้วเกิดผลกระทบก็จะไม่ดำเนินการต่อ
ที่ประชุมได้พูดถึงการพัฒนาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และการเพิ่มการประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และหาวิธีการให้คนมาเชียงใหม่แล้วต้องไปเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทั้งด้านพัฒนาเศรษฐกิจ ฝ่ายตรวจสอบและอื่น ๆ มีประชาชนเชียงใหม่ และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นอนุกรรมการ โดยจะมีการประชุมและสรุปแผนงานในวันที่ 21 ธันวาคม 2556 อีกครั้ง
 
1 ธันวาคม 2556 , 20:43 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่