กรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมเพื่อแก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำ และเงินชดเชยลำไยปี 2553 จำนวน 172 ล้านบาท

  
     กรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมเพื่อแก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำ และเงินชดเชยลำไยปี 2553 จำนวน 172 ล้านบาท พร้อมวางมาตรการแก้ไขในปีต่อไป
นายสรุพล เกียรติไชยากร ประธานคณะกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมติดตามปัญหาราคาลำไย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมให้ข้อมูล ทั้งนี้จากการที่คณะกรรมาธิการฯได้รับญัตติให้มาดูแลปัญหาลำไยให้แก่เกษตรกรในภาคเหนือ ทั้งปัญหาราคาและ เงินค่าชดเชยลำไยอบแห้งปี 2553 ที่เกษตรกรยังไม่ได้รับการชำระอีกกว่า 172 ล้านบาท เบื้องต้นได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรรับไปดำเนินการของบกลางมาชดเชยให้เกษตรกร ส่วนเรื่องปัญหาราคาลำไยนั้น ดูทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงลำไยนอกฤดู พบว่าราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 50 บาท ขณะที่ลำไยอินโดนีเซีย เสียหายจากพายุ ตลาดส่งออกสำคัญคือสาธารณรัฐประชาชนจีนที่นิยมบริโภคลำไยตลอดทั้งปี ขณะที่ภาพรวมผลผลิตลำไยในประเทศไทยปีละ 5 แสนตัน ในจำนวนนี้ 4 แสนตันเป็นลำไยในฤดูที่ออกระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม และอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนกว่าครึ่งของลำไยที่ผลิตได้ทั้งหมด จึงควรที่จะส่งเสริมให้ผลิตลำไยนอกฤดูเพื่อแก้ปัญหาด้านราคา ขณะเดียวกันพบว่าปัญหาสำคัญอีกปัญหาหนึ่งคือเงิน คชก.ที่เข้ามาแก้ปัญหา จะอนุมัติล่าช้าเป็นประจำ จึงจะผลักดันให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรออกมาก่อนผลผลิตออกสู่ท้องตลาด โดยดูตามปฏิทินพืชเกษตร เพื่อแก้ปัญหาได้ทันเวลา โดยจะมีการจัดโซนนิ่งลำไยเพื่อให้มีการผลิตลำไยนอกฤดูกาลมากกว่าเดิม เพื่อตอบสนองเทศกาลตรุษจีน และไหว้พระจันทร์ ที่มีความต้องการบริโภคมากและราคาสูงตามมา
ปีผลผลิตที่ผ่านมา ผลผลิตลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือมี 5 แสน 7 หมื่นตัน ในจำนวนนี้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนครึ่งหนึ่ง หรือประมาณ 2 แสน 6 หมื่นตัน ราคาเฉลี่ยลำไยสดกิโลกรัมละ 13-25 บาท สำหรับมาตรการที่ภาครัฐดำเนินการ มีทั้งการกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ การแปรรูปอบแห้ง การจับคู่จังหวัด เช่น เชียงใหม่คู่กับ สุราษฎร์ธานี ลำพูนคู่กับกรุงเทพมหานคร พะเยาคู่กับพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น
 
1 ธันวาคม 2556 , 20:44 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่