องค์กรที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     องค์กรที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด เอดส์ ตรวจเร็ว รู้เร็ว รักษาได้ มุ่งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยให้เหลือศูนย์
ดร.ทภ.สุรสิงห์ วิศรุตน์รัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และองค์กร PSI Thailand ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้แนวคิด “เอดส์ ตรวจเร็ว รู้เร็ว รักษาได้” ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ทั้งนี้จากสถานการณ์เอดส์ในปัจจุบันของประเทศไทย คาดว่ามีผู้ติดเชื้อเกินล้านคน มีชีวิตอยู่ 5 แสนคน และยังมีผู้ไม่มารายงานตัวรับการตรวจเนื่องจากอาย และอีกส่วนที่ไม่รู้ ระยะหลังพบว่าเริ่มมียารักษาตามอาการ แม้ไม่หายสนิท แต่ก็ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยแผนการดำเนินงานของโครงการเอดส์โลกของสหประชาชาติตั้งเป้า “Getting to Zero” เพื่อให้มีผู้ป่วยเอดส์เป็นศูนย์ ตามนโยบาย 3 ต. คือ ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยเอดส์สูงเป็นอันดับสามของประเทศรองจากกรุงเทพมหานครและเชียงราย กิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้เท่าทันโรค เห็นประโยชน์จากการตรวจเลือด
กิจกรรมในงานมีการจัดคูหาลับสำหรับบริการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV โดยจะทราบผลภายในวันเดียว นิทรรศการโรคเอดส์ การให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจ การประกวด Condom Dress และกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย
 
1 ธันวาคม 2556 , 20:44 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่