จังหวัดเชียงใหม่ แสดงจุดยืนในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะข้าราชการ ร่วมเคารพธงชาติ ในเวลา 08.00 น. แสดงจุดยืนในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน ในฐานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะข้าราชการ และกองอาสารักษาดินแดน ร่วมเคารพธงชาติในเวลา 08.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ พลตำรวจตรีกริช กิติลือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจเคารพธงชาติในเวลาเดียวกัน ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงจุดยืนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นกัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การเคารพธงชาติ ในเวลา 08.00 น. เป็นปกติของคนไทยทุกภาคส่วน ไม่ใช่เฉพาะข้าราชการ และสถานที่ราชการทุกแห่งที่มีธงชาติ ในเวลา 08.00 น. จะมีการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเป็นปกติ เพื่อแสดงความเป็นเอกราชของประเทศไทย เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติ สำหรับวันนี้ ตนได้มาร่วมเคารพธงชาติ พร้อมกับข้าราชการ และกองอาสารักษาดินแดน เพื่อต้องการให้ประชาชนทราบว่า จังหวัดเชียงใหม่ ยังปฏิบัติหน้าที่รับใช้ ดูแล แก้ไขปัญหาให้ประชาชนตามปกติ ในฐานะเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะหากหยุดการทำงาน ประชาชนที่มาติดต่อราชการจะได้รับความเดือดร้อน และในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ที่ใกล้มาถึง อยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทย มาร่วมกันเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำความดีถวายในหลวง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ เรื่อง รู้รักสามัคคี มาปฏิบัติ เพื่อนำพาประเทศชาติสู่ปกติโดยเร็ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า สำหรับ การชุมนุมทางการเมืองที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่น่าเป็นห่วง เพราะทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นกันภายใต้กรอบของกฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และคาดว่า ในจังหวัดเชียงใหม่ จะไม่มีความรุนแรง เพราะเชื่อว่าทุกคนรักจังหวัดเชียงใหม่ ไม่อยากให้มีผลกระทบในด้านลบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัด อีกทั้ง ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวเริ่มคึกคักแล้ว
 
2 ธันวาคม 2556 , 10:21 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่