กลุ่มเสื้อแดง ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ห้ามมิให้ปฏิบัติตามคำสั่ง กปปส.

  
    กลุ่มเสื้อแดง ภายใต้ชื่อกลุ่มผู้รักในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ห้ามมิให้ปฏิบัติตามคำสั่ง กปปส.
กลุ่มเสื้อแดง ภายใต้ชื่อกลุ่มผู้รักในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข นำโดยนายเพชรวรรต วัฒนพงษ์สิริกุล รวมตัวชุมนุมที่ด้านหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือต่อนางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ กรณีที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ พร้อมกลุ่มผู้ชุมนุมในกรุงเทพมหานครได้ให้สื่อของรัฐปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เสนอข่าวของฝ่าย ที่คณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) และห้ามไม่ให้เสนอข่าวของฝ่ายรัฐบาลนั้น ทางกลุ่มเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอไม่ให้ปฏิบัติตามอย่างเด็ดขาด หากยังฝ่าฝืนกระทำการดังกล่าวทางกลุ่มจะเข้าปิดสถานีและประกาศขู่จะเผาสถานที่ เพื่อป้องกันการใช้สื่อในทางมิชอบด้วยกฎหมาย อันจะนำมาซึ่งความเสียหายของภาพลักษณ์ของประเทศ ความเชื่อมั่นต่อรัฐ และประชาชนทั่วไปในการรับทราบข้อมูลข่าวสารผิดๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสูญเสียอันประเมินค่าไม่ได้ โดยกล่าวว่าหากกฎหมายไม่สามารถบังคับใช้ได้ ทางกลุ่มก็พร้อมจะทำผิดกฎหมาย ถ้า กปปส.ยึดสื่อในกรุงเทพมหานครได้ ทางกลุ่มก็จะยึดสื่อที่เชียงใหม่เช่นกัน ก่อนหน้าที่จะมาบุก NBT เชียงใหม่ กลุ่มผู้ชุมนุมได้ไปยื่นหนังสือที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยพีบีเอส.มาก่อน โดยในวันพรุ่งนี้ทางกลุ่มจะไปยื่นหนังสือให้ตัวแทนช่อง 3 ,5,7และ 9 ให้ครบทุกช่อง
 
2 ธันวาคม 2556 , 15:53 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่