รายงานพิเศษ BOI ภาคเหนือ เยี่ยมชม 2 บริษัท ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่จังหวัดเชียงราย

  
    รายงานพิเศษ BOI ภาคเหนือ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชม 2 บริษัท ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่จังหวัดเชียงราย โดยทั้ง 2 บริษัท ได้นำเครื่องจักรมาช่วยในกระบวนการผลิตแทนแรงงานคน เนื่องจาก ได้รับผลกระทบจากค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท
นายศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (BOI ภาคเหนือ) นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชม 2 บริษัท ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556 โดยบริษัทแรก คือ บริษัท ถายซิงพืชผล จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันปลูกพุทรา บนพื้นที่ 20 ไร่ ปลูกเพื่อจำหน่าย ปีละ 300 ตัน ออกผลผลิตปีละ 1 ครั้ง ช่วงเดือนตุลาคม ถึง กุมภาพันธ์ ได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI ภาคเหนือ คือ สิทธิประโยชน์ด้านช่างฝีมือ การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและยกเว้นภาษีนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ นางปิยะวรรณ เซิ่ง ภรรยา นายเจิ้ง ถง ฮั่น นักธุรกิจชาวไต้หวัน ผู้ก่อตั้ง บริษัท ถายซิงพืชผล จำกัด กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ปลูกแก้วมังกรเพื่อจำหน่าย แต่ได้เลิกไปเพราะราคาตกต่ำ และหันมาปลูกพุทราไต้หวัน ที่มีรสชาติ หวาน หอม กรอบ อร่อย แทน มีการขายส่งไปยังตัวแทนจำหน่ายตามจังหวัดต่างๆ จังหวัดละ 1 แห่ง และต่างประเทศ ปัจจุบันมีร้านค้าปลีก เสริมเข้ามาด้วย ชื่อร้าน JuJube World ซึ่งมีอาหารไต้หวัน อาหารไทย กาแฟ เบเกอรี่ มีแปลงสาธิตผลไม้ เช่น พุทราไต้หวัน เสาวรส มะเฟืองหวานมาเลเซีย และแก้วมังกรแดงสยาม มีมุมถ่ายรูป ตัวร้านติดถนนใหญ่ที่ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สามารถเป็นช่องทางการกระจายผลผลิตได้มาก นอกจากนี้ ภายหลังค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท มีผลบังคับใช้ ส่งผลให้ต้องปรับลดแรงงานจาก 50-60 คน เหลือ 12-16 คน และนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยในกระบวนการล้างและคัดแยกพุทราเกรดต่างๆ ซึ่ง BOI ภาคเหนือ ได้ให้การสนับสนุน ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร โดย 2 ปีที่ผ่านมา อากาศค่อนข้างแปรปรวน สร้างความเสียหายต่อผลผลิตพุทราอย่างมาก แต่การที่ BOI ภาคเหนือ เข้ามาส่งเสริมด้านต่างๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กิจการอยู่รอด
ด้าน นางสาวธัญญานินท์ เรืองพิมพ์กุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอเอเชีย จำกัด กล่าวว่า บริษัท ไบโอเอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นบริษัทขนมขบเคี้ยวที่ผลิตจากข้าว มีกำลังการผลิต ปีละประมาณ 970 ตัน มีพื้นที่ปลูก จำนวน 2,000 ไร่ ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สร้างมูลค่ากว่าปีละ 100 ล้านบาท โดยแปรรูปข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ ใน 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ไรซ์เค้ก และ ไรซ์ไบท์ เป็นผู้รับจ้างผลิตให้เป็นแบรนด์ของลูกค้าต่างประเทศ ร้อยละ 95 กระจายหนาแน่นที่ยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ถึงร้อยละ 70 อีกร้อยละ 5 ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ Bite Me กระจายไปในเอเชียและประเทศไทย นอกจาก วัตถุดิบจะเป็นข้าวอินทรีย์ ปลอดสารพิษแล้ว ทุกกระบวนการผลิตไม่ใช้น้ำมัน ใช้การอบ แทน ซึ่งตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะฟิลิปปินส์ให้ความสนใจและตอบรับดีมาก ในประเทศไทย บริษัท ได้วางผลิตภัณฑ์ ชื่อ Bite Me จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า เช่น เดอะมอลล์ ดิเอ็มโพเรียม พารากอน สุวรรณชาติ และจังหวัดทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านตัวแทนต่างๆ เจาะร้านสุขภาพและร้านกาแฟ คาดว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท จะเจริญเติบโตได้อีกมาก เพราะเจาะกลุ่มตลาดผู้รักสุขภาพ หากเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะมีการเพิ่มรสชาติใหม่ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น ต้องขยายเครือข่ายการปลูกข้าวอินทรีย์เพิ่มเติม ซึ่งได้เตรียมการขยายกำลังการผลิตแล้วในปีหน้า ใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท ที่ผ่านมา BOI ภาคเหนือ ส่งเสริมเกี่ยวกับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร วัตถุดิบ ยกเว้นภาษีนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ และช่วยหาเครือข่ายการร่วมธุรกิจให้
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 กล่าวทิ้งท้ายว่า ธุรกิจที่มีความซับซ้อนด้านการผลิตมาก จะยิ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนมาก โดยเฉพาะด้านการเกษตร ที่มีห่วงโซ่การผลิตยาว หลายขั้นตอน มีผู้ได้รับประโยชน์มาก ขณะที่ ทั้ง 2 บริษัท ได้รับผลกระทบจากค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท เหมือนกัน การนำเครื่องจักรมาช่วยในการผลิต จึงเป็นทางออกหนึ่ง และ BOI ภาคเหนือ ได้ส่งเสริมการยกเว้นอาการนำเข้าเครื่องจักร ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอด และเติบโต สามารถกระจายสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศและในประเทศได้อย่างทั่วถึง
 
2 ธันวาคม 2556 , 15:56 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท.เชียงใหม่