หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดอบรมโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่

  
    หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดอบรมโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน
นายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และคณะ แถลงข่าว หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ ภายใต้ชื่อ Young Entrepreneur Chamber of Commerce หรือ YECC รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างบทบาทเป็นแกนกลางสำคัญของนักธุรกิจ พัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับยุคสมัย รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะให้แก่นักธุรกิจใหม่เป็นการเตรียมตัวก้าวขึ้นมาสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพต่อไป สนับสนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพราะจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศ และเตรียมก้าวเข้าสู่ความเป็นอภิมหานครในปี ค.ศ. 2020 เป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของภูมิภาคภาคเหนือตอนบน จึงต้องเตรียมความพร้อมนักธุรกิจรุ่นใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจร่วมอบรมสมัครได้ที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 27 ธันวาคม 2556 และระยะเวลาการดำเนินโครงการในเดือน มกราคม – มีนาคม 2557 สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 053-241404-5
 
3 ธันวาคม 2556 , 13:03 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – ธนภัทร สวท.เชียงใหม่