กิจกรรม 65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน

  
     เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เชิญพสกนิกรร่วมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 ในโครงการ 65 ล้านดวงใจบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน
นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรทั่วประเทศ และเพื่อแสดงความจงรักภักดี เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จึงกำหนดจัดกิจกรรม 65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ภายในงานจะมีการรับบริจาค โลหิต ดวงตา และอวัยวะ ทั้งนี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่า สามารถร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนธันวาคม 2556 การบริจาคโลหิตถือเป็นการจัดหาโลหิตสำรอง ให้เหล่าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ที่ดูแลการใช้โลหิตของ 6 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมายออก รับบริจาคโลหิต เดือนละ 24 ครั้ง โดยเฉลี่ยต่อปี จะต้องมีผู้บริจาคโลหิตไม่น้อยกว่า 4,000 คน และจะได้โลหิตประมาณเดือนละ 48,000 ยูนิต
 
3 ธันวาคม 2556 , 16:01 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนรินทร์ สวท. เชียงใหม่