กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เตรียมจัดงาน มหกรรมสินค้า ของดีเพชรสมุทรคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3

  
     กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เตรียมจัดงาน มหกรรมสินค้า ของดีเพชรสมุทรคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3 เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สินค้าประมงแปรรูป สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรม สู่ภูมิภาคอื่น
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์) เตรียมจัดงาน มหกรรมสินค้า ของดีเพชรสมุทรคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-18 ธันวาคม 2556 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สินค้าประมงแปรรูป สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 สู่ภูมิภาคอื่นๆ ภายในประเทศและเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย SMEs ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
นายไพบูลย์ บัวราช หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า การนำสินค้าของดี 4 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ออกมาจัดจำหน่ายนอกพื้นที่ ก็เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ซึ่งการจัด 2 ครั้งที่ผ่านมา ที่จังหวัดหนองคาย มีมูลค่าการซื้อขาย ประมาณ 1,200,000 บาท ที่กรุงเทพมหานคร มีมูลค่าการซื้อขาย ประมาณ 2,700,00 บาท นอกจากนี้ ภายหลังการจัดงาน ยังมียอดสั่งซื้อเพิ่มเติม เช่น มะพร้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ คาดว่า ภายหลังจากการมาจำหน่ายที่จังหวัดเชียงใหม่ จะได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมเช่น 2 ครั้งที่ผ่านมา
สำหรับการออกร้านที่จังหวัดเชียงใหม่ จะมีการจำหน่ายสินค้าเกษตร อาหาร เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ กว่า 100 ร้าน มีการอบรมอาชีพ การแสดงของเด็กและเยาวชน และการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน
 
3 ธันวาคม 2556 , 16:11 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนรินทร์ สวท. เชียงใหม่