มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกแถลงการณ์วิงวอนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้สติ ยั้งคิด เกี่ยวกับการเมืองที่วุ่นวายในขณะนี้

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกแถลงการณ์วิงวอนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้สติ ยั้งคิด เกี่ยวกับการเมืองที่วุ่นวายในขณะนี้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง อันก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จนเป็นเหตุให้มีการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และบาดเจ็บของประชาชนและผู้เข้าไปเกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ไปรักษาความสงบ เรียบร้อยด้วย นั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เฝ้าติดตามและตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวด้วยความห่วงใยตลอดเวลา และขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ได้โปรดใช้สติและความคิดอย่าง ละเอียดรอบคอบ หลีกเลี่ยงการกระทำในสิ่งที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและเป็นอันตรายต่อ ชีวิตและทรัพย์สินของส่วนรวมและของผู้ใดผู้หนึ่ง ทั้งนี้เพื่อที่จะให้จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมือง ท่องเที่ยวและเมืองแห่งอารยธรรม มีความสงบเรียบร้อยและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป
 
3 ธันวาคม 2556 , 16:24 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่