องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยื่นหนังสือต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

  
     องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยื่นหนังสือต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบอันจะก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต และทรัพย์ของประชาชน
นายศรายุทธ สุทธจิตต์ นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแถลงการณ์พร้อมยื่นหนังสือต่อนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ใจความในแถลงการณ์ว่า องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความห่วงใยในสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้น จึงขอเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ อันจะก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ขอให้ดำเนินกิจกรรมของตนภายใต้กรอบของกฎหมาย และวิถีทางประชาธิปไตย ควรมีการเจรจาเพื่อหาทางยุติความขัดแย้ง ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามรับฟังข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นขณะนี้ อย่างไรก็ตาม องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคารพการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างตามวิถีทางประชาธิปไตย ทั้งนี้ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อนักศึกษาและประชาชน หวังว่าปัญหาความขัดแย้งทางทางการเมืองที่เกิดขึ้น จะยุติลงโดยวิถีทางประชาธิปไตยอันชอบธรรม
นอกจากนี้ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความร่วมมือให้นักศึกษา กลุ่มนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในนามของบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยไม่อ้างนามมหาวิทยาลัยในการแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็น
 
3 ธันวาคม 2556 , 16:32 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนรินทร์ สวท. เชียงใหม่