เปิดนิทรรศการและเปิดตัวหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี

  
    เปิดนิทรรศการและเปิดตัวหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ที่จังหวัดเชียงใหม่ หนังสือที่ทรงคุณค่าที่ชาวไทยควรมีไว้ครอบครอง รายได้สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและเปิดตัวหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี” ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาด้า รีสอร์ทมอล์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2556 นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กับการเผยแพร่เบื้องหลังแห่งพระราชกรณียกิจ จากคณะบุคคลที่ถวายงานอย่างใกล้ชิดที่สุด ให้คนไทยได้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำอะไร เพื่อใคร และทรงทำอย่างไร เป็นหนังสือแหงความเป็นสิริมงคลที่ควรมีไว้ประจำบ้าน เป็นบทบันทึกประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าและเหตุการณ์สำคัญแห่งพระราชกรณียกิจเพื่อความสุขของพสกนิกรชาวไทย ในเล่มประกอบไปด้วยเรื่องราวแห่งที่มาของคณะองคมนตรีที่เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 บทบาทของคณะองคมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมถึงประวัติองคมนตรีคณะปัจจุบันอย่างครบถ้วน โดยได้อัญเชิญพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะองคมนตรีถึงบทบาทหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติพร้อมทั้งพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงงานกับองคมนตรีทั้ง 19 องค์ที่หาดูได้ยากมาตีพิมพ์เป็นครั้งแรก นายสัก กอแสงเรือง ประธานโครงการแปลและ จัดพิมพ์หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรีกล่าวว่า หนังสือดังกล่าวทรงคุณค่าอย่างยิ่งที่คนไทยควรเป็นเจ้าของ หนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี” จัดพิมพ์และแปลเป็น 3 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำในราคาเพียงเล่มละ 199 บาท รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำสมทบเข้ามูลนิธิอานันทมหิดล
 
3 ธันวาคม 2556 , 16:46 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่