เกิดน้ำค้างแข็งบนยอดหญ้า ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

  
     เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งบนยอดหญ้า ที่ยอดดอยอินทนนท์ คาดการณ์ว่าในวันพ่อแห่งชาติปีนี้ นักท่องเที่ยวอาจมีโอกาสสัมผัสความงดงามของน้ำค้างแข็งอีกครั้ง เนื่องจาก จังหวัดเชียงใหม่ ระยะนี้ อากาศหนาวเย็นมาก
นายวุฒิพงศ์ ดงคำฟู ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เช้านี้(4 ธันวาคม 2556) มีรายงานเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งบนยอดหญ้า หรือ เหมยขาบ บริเวณยอดดอยอินทนนท์ ณ ที่ตั้งหน่วยพิทักษ์ยอดดอย กิโลเมตรที่ 47 หลังอุณหภูมิหนาวเย็นต่อเนื่องมา 7-8 องศาเซลเซียส มา 3 วันแล้ว และเช้านี้ลดลงไปต่ำสุดที่ 4.3 องศาเซลเซียส
อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นมายังมีจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากตรงกับวันทำงาน ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ หวังว่าในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นวันหยุด จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก หากเกิดเหมยขาบอีกครั้ง จะทำให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้เห็นปรากฏการณ์ที่สวยงามนี้ร่วมกัน นอกจากนี้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ยังแจ้งด้วยว่า ชวงวันที่ 3-5 ธันวาคม 2556 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มกำลังออนลง แตยังคงทําใหบริเวณดังกลาวมีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเชา สวนในชวงวันที่ 6–9 ธันวาคม 2556 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผเสริมลง มาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําใหภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นตอเนื่อง
 
4 ธันวาคม 2556 , 13:40 น. , อ่าน 1168  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่