เตรียมจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ ประจำปี 2557

  
     ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมภาคี เตรียมจัดงาน เชียงใหม่ ฮาลาล อินเตอร์เนชั่นแนล แฟร์ 2557 ให้ภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ในระดับภูมิภาคและอาเซียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ องค์กรพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล องค์กรภาคศาสนาอิสลาม และกลุ่มธุรกิจฮาลาล จัดทำโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจฮาลาลในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 2557 เตรียมจัดแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ ภายใต้ชื่อ เชียงใหม่ ฮาลาล อินเตอร์เนชั่นแนล แฟร์ 2557 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อยกระดับพื้นที่ภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางในการกระจายผลิตภัณฑ์ และบริการฮาลาลในระดับภูมิภาคและอาเซียน เนื่องจาก เล็งเห็นว่า ปัจจุบันมีจำนวนประชากรมุสลิมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการสินค้าฮาลาล ทั้งอาหารและที่ไม่ใช่อาหาร เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ได้เพียงปีละ 275 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 0.18 ของมูลค่าอาหารฮาลาลโลก ขณะที่ ประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือ มีศักยภาพด้านการผลิตอาหารฮาลาลสูง มีความพร้อมทุกด้าน ในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลก งาน เชียงใหม่ ฮาลาล อินเตอร์เนชั่นแนล แฟร์ 2557 จะเป็นโอกาสที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพความพร้อมในการเป็นที่หนึ่งการส่งออกสินค้าฮาลาลของโลก
กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย จะมีการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการจากมุสลิมไทย ทั้งจากภาคเหนือและทั่วประเทศ จากหน่วยงาน หรือ กิจการกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ทั้งอาหาร อาหารแปรรูป เครื่องแต่งกาย กว่า 200 คูหา นอกจากนี้ จะมีการจับคู่เจรจาธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการในภาคเหนือกับภาคอื่นๆ ในประเทศและกับกลุ่มประเทศเป้าหมายที่ร่วมงาน
 
4 ธันวาคม 2556 , 14:48 น. , อ่าน 1261  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธนภัทร สวท. เชียงใหม่