จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน รุ่นที่ 1

  
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน รุ่นที่ 1 นักรบสามกษัตริย์ เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวเชียงใหม่
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พลตำรวจตรีกริช กิตติลือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตร ควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 1 นักรบสามกษัตริย์ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรักษาความปลอดภัย ความสงบในพื้นที่ สร้างแหล่งข่าว สอบหาข้อมูลข่าว พฤติการณ์อันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ หรือ ความสงบเรียบร้อย เฝ้าระวังและดูแลสถานที่ราชการสำคัญ และเพื่อมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ คอยรายงานเหตุการณ์ที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นในชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน เป็นกำลังสำคัญที่จะคอยช่วยเหลือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล จังหวัด และอำเภอ โดยมีเป้าหมาย ให้มีชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน อำเภอละ 400 คน ใน 25 อำเภอ มีส่วนเข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวเชียงใหม่
ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และมวลชลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จากอำเภอเมือง หางดง สารภี แม่ริม สันทราย และอำเภอสันกำแพง ประมาณ 1,500 คน
 
4 ธันวาคม 2556 , 14:55 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธนภัทร สวท. เชียงใหม่