แม่โจ้เตรียมส่งเสริมการผลิตปลาน้ำจืดเพื่อป้อนตลาดอาเซียนและจีนในพื้นที่กว่า 3 พันไร่ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

  
    คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ เตรียมส่งเสริมการผลิตปลาน้ำจืดเพื่อป้อนตลาดอาเซียนและจีนในพื้นที่กว่า 3 พันไร่ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.บัญญัติ มนเทียรอาศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาคส่วนของการประมงของภาคเหนือที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องคือ การเตรียมการส่งเสริมประมงน้ำจืด โดยได้เชื่อมต่อกับภาคเอกชนคือเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CPF ไปผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจในพื้นที่กว่า 3 พันไร่ เขตอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยจะเป็นสัตว์น้ำที่เป็นที่ต้องการของประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีน เนื่องจากเชียงของอยู่ห่างจากนครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 240 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเนปิดอร์ของพม่า 200 กิโลเมตร ห่างจากเวียดนามกว่า 200 กิโลเมตรและห่างจากกรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 50 กิโลเมตร หากสะพานข้ามแม่น้ำโขงแล้วเสร็จ จะกลายเป็นเขตเศรษฐกิจที่น่าจับตา โดยจะผลิตเพื่อจำหน่ายและเป็นแหล่งศึกษาวิจัย ส่วนของกลุ่มประเทศอาเซียนจะผลิตปลาดุก และปลานิลป้อนตลาด ขณะที่ปลาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนชอบบริโภคคือปลาลิน ปลาซ่ง และปลาเฉา ซึ่งก็จะผลิตทั้งระบบ ขุดบ่อ บริหารจัดการฟาร์ม ส่วนเกษตรกรที่บริจาคที่ดินให้ก็จะได้รับการส่งเสริมอาชีพ เลี้ยงปลาส่งกลับมาขายคืนในราคาประกัน มีโควต้าให้บุตรหลานเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วย นอกจากปลาที่ผลิตมาเป็นอาหารแล้ว ยังมีปลาคาร์ฟแฟนซี สีสันสวยงามที่ประชานนิยมเลี้ยงไว้ที่บ้าน ซึ่งจะมีการส่งเสริมการผลิต รวมทั้งปลาบึกสยามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ศึกษาวิจัยก็จะนำไปส่งเสริมการผลิตด้วยเช่นกัน
 
4 ธันวาคม 2556 , 16:00 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่