งานไทยและนานาชาติร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน

  
    หน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ ร่วมจัดงานไทยและนานาชาติร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 2556
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงานไทยและนานาชาติร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ที่จัดขึ้น ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556 มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรต่างๆ นายจ้าง/สถานประกอบการ พนักงาน/ลูกจ้าง พร้อมใจกันจัดงานครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้พสกนิกรชาวไทยและต่างชาติที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสร้างสรรค์กิจกรรมอันดีร่วมกัน ร่วมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อนานาประเทศ ว่า ไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกที่ทรงงานหนักเท่าพระองค์ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เพื่อให้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท น้อมนำเอาแนวพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินชีวิต
ภายในงาน มีกิจกรรม การเดินพาเหรดวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ จากโครงการจริงใจมาร์เก็ต มายัง ข่วงประตูท่าแพ เพื่อทำพิธีถวายเครื่องราชพระสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และจุดพลุเฉลิมพระเกียรติฯ
 
4 ธันวาคม 2556 , 17:31 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนรินทร์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่