สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพประจำปี 2557

  
     สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพประจำปี 2557 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการแก่ผู้สมัครงาน นายจ้างและสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มความสะดวก
นายดิเรก ทะจันทร์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ในวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมการสมัครงาน โดยจะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการแก่ผู้สมัครงาน นายจ้างและสถานประกอบการ เพื่อลดขั้นตอนกรอกเอกสาร ลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้กระดาษให้น้อยลง เป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ ทำให้ผู้สมัครงานและนายจ้างได้รับความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดนิทรรศการโลกอาชีพ จะประมวลอาชีพต่างๆ การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน การบริการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน กิจกรรมให้บริการคลินิกแรงงาน ให้คำปรึกษาเรื่องการไปทำงานต่างประเทศเพื่อทราบขั้นตอนและวิธีที่ถูกต้อง และป้องกันการถูกหลอกลวง กิจกรรมการให้บริการของหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ทั้งนี้ ผู้สนใจ นายจ้าง และสถานประกอบการ สามารถลงทะเบียนแจ้งตำแหน่งงานและแจ้งเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.cmemployment.org ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันงาน และจำรหัสที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้ารับการสมัครงานกรณีนายจ้างสถานประกอบการเรียกเพิ่มเติม ทั้งนี้ นายจ้างสถานประกอบการที่เคยเข้าร่วมงานแล้วสามารถใช้ User เดิมได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2744-6 ต่อ 22 ทุกวันเวลาราชการ
 
4 ธันวาคม 2556 , 17:48 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนรินทร์-ธนภัทร สวท. เชียงใหม่