พิธีมอบถุงพระราชทานช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่

  
     สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โปรดฯ ให้ ผู้แทนพระองค์มอบถุงพระราชทานช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศตรี สรชัย ชีวะกลินศักดิ์ ผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางมามอบถุงพระราชทาน อันประกอบด้วย เครื่องห่มกันหนาว เช่น ผ้าห่ม หมวกไหมพรม ผ้าขนหนู ถุงมือ และถุงเท้า จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด ในพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้ประสบภัยหนาว จำนวน ๖ ตำบล ๔๙ หมู่บ้าน และถวายแด่พระภิกษุสงฆ์อีก จำนวน ๔๕ รูป ณ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นเครื่องห่มกันหนาว และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และได้มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาตรวจรักษาผู้ประสบภัยที่มีอาการเจ็บป่วยด้วย
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปกครอง ๖ ตำบล ๔๙ หมู่บ้าน ๘,๔๒๖ ครัวเรือน ประชากร ๒๒,๐๐๐ คน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่ ทำให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นทุกปีในฤดูหนาว โดยเฉพาะปลายปี ๒๕๕๖ ถึงต้นปี ๒๕๕๗ คาดว่า จะมีสภาพอากาศหนาวเย็นกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งราษฎรในอำเภอแม่ออน จะได้รับความเดือนร้อนมาก
 
4 ธันวาคม 2556 , 17:51 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่