จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมป้องกันภัยหนาว ปี 2557

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมป้องกันภัยหนาว ปี 2557 ประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2557 พร้อมสำรวจข้อมูลความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรในพื้นที่
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการคาดหมายลักษณะอากาศ ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ในเดือนธันวาคม 2556 มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะ ทำให้อากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง และอาจมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่บริเวณเทือกเขายอดดอย กับมีหมอกบางในตอนเช้า จึงขอเตือนประชาชนให้รักษาสุขภาพ ตลอดจนดูแลสัตว์เลี้ยงให้อบอุ่น ส่วนน้ำค้างแข็งอาจทำความเสียหายให้แก่ผลผลิตบนที่สูงได้ จึงควรเตรียมการป้องกันภัยหนาวและลมแรง ไว้ด้วย ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2557 มีการสำรวจข้อมูลความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมความต้องการเครื่องกันหนาวกว่า 336,000 ชิ้น แบ่งเป็น ผ้าห่มกันหนาวกว่า 237,000 ผืน ผ้าห่มไหมพรมกว่า 41,000 ผืน และเสื้อกันหนาวกว่า 56,000 ตัว ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 33 บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฮอนด้า จำกัด ได้เข้าไปบริจาคเครื่องกันหนาวให้กับราษฎรในพื้นที่แล้ว จำนวน 23,400 ชิ้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยหนาว) ในพื้นที่อำเภออมก๋อย และอำเภอฝาง และยังมีความเห็นชอบให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่อำเภออมก๋อย จำนวน 6 ตำบล 95 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 17,000 ครัวเรือน กว่า 56,000 คน และอำเภอฝาง พื้นที่ประสบภัย จำนวน 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 950 ครัวเรือน กว่า 2,700 คน นอกจากนี้ ยังได้มีการแจ้งการคาดหมายลักษณะอากาศให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแจ้งเตือนประชาชน พร้อมทั้งให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนปฏิบัติการและจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2557 ระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้รองรับด้วย
 
5 ธันวาคม 2556 , 13:02 น. , อ่าน 1239  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่