โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับผู้ประกันตนเพิ่ม ปี 2557

  
     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เตรียมพร้อมระดมทีมแพทย์ พยาบาล รองรับผู้ประกันตนที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2557 เร่งปรับปรุงพัฒนาการบริการแบบครบวงจร เพื่อให้บริการผู้ประกันตน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ด้านงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ในปี 2556 โรงพยาบาลมหานครเชียงใหม่ ได้รองรับผู้ประกันตนอยู่ ประมาณ 5 หมื่นราย จากศักยภาพและความพร้อมในทุกด้าน ปี 2557 จึงมีแผนจะขยายการให้บริการ โดยเปิดรับผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น ขณะนี้ได้ระดมทีมแพทย์ พยาบาลไว้พร้อมแล้ว และจะเร่งปรับปรุงพัฒนาการบริการแบบครบวงจร "One Stop Service" เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ โดยมีการเพิ่มแพทย์เฉพาะทางมากขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการประกันสังคม โดยผู้ประกันตนสามารถเลือกใช้บริการได้ที่คลินิกเครือข่ายของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้ถึง 24 แห่ง หากผู้ประกันตนมีความประสงค์จะเลือกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นสถานพยาบาลหลัก สามารถติดต่อได้ที่ งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 5176 และเข้ารับบริการได้ที่อาคารตะวันชั้น 3 บริการตรวจรักษา จำนวน 6 ห้องตรวจ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. นอกเวลาราชการ 16.30 – 20.30 น. และวันหยุดราชการ 08.30 – 12.30 น.
 
5 ธันวาคม 2556 , 13:14 น. , อ่าน 1272  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่