องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เตรียมจัดงาน Botanic Festival 2014

  
     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เตรียมจัดงาน Botanic Festival 2014 เพื่อจัดแสดงพันธุ์ดอกไม้ กล้วยไม้ ขิง-ข่า กระบองเพชร พืชหายากของไทยและพืชจากเขาหินปูน
นางอรวรรณ ไชยพรหม หัวหน้าส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กำหนดจัดงาน Botanic Festival 2014 คุยโม้โอ้อวด พฤกษ์พรรณ หรรษา ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2556 – 5 มกราคม 2557 สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. และเปิดให้เข้าชมฟรี หลังเวลา 16.00 น. งานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อจัดแสดงพันธุ์ดอกไม้ กล้วยไม้ ขิง-ข่า กระบองเพชร พืชหายากของไทยและพืชจากเขาหินปูน โดยจะเปิดเป็นโรงเรือนเขาหินปูนเพื่อให้ประชาชนเข้าชมพืชจากเขาหินปูนที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก ในส่วนของดอกไม้ กล้วยไม้ที่จัดแสดงนั้น จะมีดอกไม้หลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์ มีกล้วยไม้ขนาดจิ๋วที่สุดในโลก กล้วยไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นำมาจัดแสดง กิจกรรมภายในงานจะมีวิทยากร นักวิชาการ ผู้ปลูกเลี้ยงพันธุ์กล้วยไม้ ไม้ดอก-ไม้ประดับ มานั่งคุยโม้โอ้อวดกันในเวทีกลางแจ้ง การประกวดการทำอาหาร เครื่องดื่มประเภท Cocktail ที่ปรุงจากพืชตระกูลขิง-ข่า โดยไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ การสาธิตการทำเมนูอาหารพื้นบ้านจากการใช้ประโยชน์จากพืช การทำโปสการ์ดจากพรรณไม้ การแสดงความสามารถของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ในการแข่งขัน พฤกษาวาที ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการโต้วาทีในเรื่องของพฤกษาพันธุ์ไม้
หัวหน้าส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวด้วยว่า ในปี 2558 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมขิง-ข่าโลก โดยจะนำเอาอาหารและเครื่องดื่ม ที่ชนะการประกวด มาต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมขิง-ข่าโลกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5384 1234 และเว็บไซต์ www.qsbg.org
 
5 ธันวาคม 2556 , 13:24 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่