นักท่องเที่ยวประทับใจงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดได้อย่างหลากหลาย และสามารถน้อมนำแนวพระราชดำริมาถ่ายทอดได้อย่างงดงามน่าสนใจ

  
     พิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่อลังการและการจัดสวนที่สวยงามทั้งสวนนานาชาติ 33 สวนและสวนองค์กรอีก 22 สวนในงานมหกรรมพืชสวนโลก สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศอย่างมาก โดยนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศบอกว่าเคยไปงานมหกรรมพืชสวนโลกมาแล้วทั่วโลกแต่พบว่างานมหกรรมพืชสวนโลกที่จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย มีความหลากหลาย อยู่บนพื้นที่สวยงาม แม้ว่าอากาศจะร้อน แต่ก็พบว่าต้นไม้เขตร้อนชื้นมีความสวยงามอย่างมาก เพราะดอกไม้จะสีสันสดใส ขณะที่ผลไม้ก็มีความหลากหลาย ในส่วนของสวนองค์กรก็มีความน่าอัศจรรย์ที่สามารถถ่ายทอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกมาในรูปแบบของการจัดสวนที่มีความสวยงาม ขณะที่ศิลปวัฒนธรรมเด่น ๆ ของแต่ละประเทศที่นำมาแสดงอวดสายตาประชาชนนั้นสร้างความประทับใจอย่างมาก บรรยากาศในช่วงเย็นพระอาทิตย์ยอแสงส่งผลให้การเดินเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลกน่าสนใจอย่างมาก ขณะนี้ทุกส่วนได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมแล้ว โดยคาดว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเที่ยวมากนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
 
2 พฤศจิกายน 2549 , 08:24 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่