นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าชม งานมหกรรมการเกษตร ใต้ร่มพระบารมี อย่างเนืองแน่น

  
     นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าชม งานมหกรรมการเกษตร ใต้ร่มพระบารมี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ กัน อย่างเนืองแน่น ด้วยสภาพอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่หนาวเย็นในระยะนี้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงาน มหกรรมการเกษตรใต้ร่มพระบารมี 2556 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา เนรมิตนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ และงานด้านการผลิตพันธุ์พืชสวน พืชไร่ พืชพันธุ์ดี และพันธุ์พืชใหม่ เปิดให้ประชาชนเข้าชมระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2556 ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวได้สนใจเข้าชมกันอย่างเนืองแน่น เนื่องจาก ภายในงานมีดอกไม้นานาพันธุ์เบ่งบานต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นในระยะนี้ จึงทำให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง
สำหรับ นิทรรศการมหกรรมการเกษตรใต้ร่มพระบารมี 2556 แบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ นิทรรศการเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ด้านเกษตรทฤษฏีใหม่ โครงการพระราชดำริในการพระราชทานพืชเมืองหนาวที่มีศักยภาพในปัจจุบัน และการขยายผลโครงการพระราชดำริสู่เกษตรกรอย่างกว้างขวาง นิทรรศการด้านพืชสวนและการเกษตร ได้แก่ งานด้านการผลิตพันธุ์พืชสวน พืชไร่ (Seed Hub) พืชพันธุ์ดีเฉลิมพระเกียรติ และที่มีศักยภาพ ตลอดจนพันธุ์พืชใหม่ ได้แก่ พืชไร่ พืชสวน และยางพารา ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยเพื่อการส่งออก นิทรรศการความหลากหลายของกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ และกล้วยไม้เพื่อการส่งออก ที่แสดงศักยภาพการเป็นเจ้าภาพการจัดงานกล้วยไม้แห่งเอเชียและแปซิฟิค ในปี 2559 และนิทรรศการวิวัฒนาการการผลิตกาแฟของไทย ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ นอกจากนี้ ยังมี การเสวนาปัญหาการเกษตร การสาธิตแสดงการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร พืชสวน พืชไร่ และแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน
 
6 ธันวาคม 2556 , 10:23 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่