ประชาชนให้ความสนใจเที่ยวชมงาน แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดินจำนวนมาก

  
     ประชาชนให้ความสนใจเที่ยวชมงาน แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดินจำนวนมาก โดยเฉพาะสวนเกษตรที่รวบรวมพันธุ์พืชพร้อมผลผลิตให้เลือกชมเลือกซื้อ
ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเที่ยวชมงาน แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดินอย่างแน่นขนัด ตลอดทั้งวัน โดยงานจัดไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคมนี้ โดยเฉพาะที่แปลงทดลองปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ ซึ่งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันปลูกและประดับประดาอย่างสวยงาม กำลังออกผลผลิต ทั้งไม้ดอก ไม้ผล พืชผัก ที่นักท่องเที่ยวนิยมลงแปลงไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างแน่นขนัด ขณะเดียวกันยังมีการจำหน่ายผลิตผลบริเวณหน้าแปลง ในราคาถูก นักศึกษาจากสาขาวิชาต่าง ๆ ยังได้ร่วมออกร้าน ปรุงอาหารจำหน่ายในงาน โดยนำผลิตผลจากแปลงเกษตรมาปรุง เช่น ส้มตำ น้ำผลไม้ ข้าวโพดหวาน ผลิตภัณฑ์ปลา เนื้อสุกรรมควันและแฮม และไอศกรีมผลไม้ โดยเฉพาะไอศรีมเห็ดที่มีให้ชิมเฉพาะในงานเท่านั้น ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสีเขียว และมหาวิทยาลัยสังคมเชิงนิเวศ โดยร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่น เป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านเกษตรออกสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ เนื่องจากเกษตร เป็นอาชีพหลักสำคัญของชาติ ทั้งนี้ในพิธีเปิดงาน ยังได้มีพิธีมอบรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ MJU Awards 2013 ให้แก่ผู้ที่สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม เพื่อฝากความดีไว้ในแผ่นดิน และมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานอีกด้วย
 
6 ธันวาคม 2556 , 15:22 น. , อ่าน 1283  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่