งาน แอ่วเฮือน เยือนผญา

  
    สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน แอ่วเฮือน เยือนผญา เพื่อแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบล้านนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน แอ่วเฮือน เยือนผญา ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2556 เพื่อแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบล้านนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
รองว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่หลากหลาย เชียงใหม่มีทุกชาติพันธุ์ งานครั้งนี้ ได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและศิลปะที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ
ภายในงาน มีการจัดแสดงอุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ งานศิลปหัตถกรรม การแต่งกายพื้นถิ่นและการละเล่นพื้นบ้าน มีการสาธิตและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถกรรมพื้นบ้านจากชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา ลานสรวงข่วงศิลป์ และม่วนงันของเล่น 4 ภาค แสดงวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทลื้อ ไทเขิน ไทยวน และไทใหญ่ ข่วงสุขภาพ การสาธิตพิธีกรรมของชาวล้านนา การเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการแสดงกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีกมากมาย
 
6 ธันวาคม 2556 , 15:59 น. , อ่าน 1246  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่