พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแต่งตั้งพระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่ พระศรีศิลปาจารย์

  
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่ พระศรีศิลปาจารย์
ที่วิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระสงฆ์ทรงสมนศักดิ์ ประกอบด้วยพระวิสุทธิ์วงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 7 พระธรรมมังคลาจารย์ พระเทพวิสุทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น โดยมีนายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีอ่านพระบรมราชโองการตั้งสมณศักดิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 ทรงพระราชทานตั้งสมณศักดิ์พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ นามเดิมประมวล ปญฺญาวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่ พระศรีศิลปาจารย์ โดยก่อนหน้านั้นได้มีการตั้งขบวนแห่พัดยศ จากข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ไปสิ้นสุดที่พระวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ท่ามกลางศรัทธาสาธุชนร่วมงานจำนวนมาก
นอกจากนี้ยังมีอ่านพระบรมราชโองการแต่งตั้งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีกจำนวนหนึ่ง โดยมีบรรดาศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ
 
7 ธันวาคม 2556 , 16:39 น. , อ่าน 1489  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่