กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเวียงกุมกามเริ่มขึ้นแล้ว โดยจะมีกิจกรรมต่อเนื่องทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนปีหน้า

  
     กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเวียงกุมกามเริ่มขึ้นแล้ว โดยจะมีกิจกรรมต่อเนื่องทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนปีหน้า ตั้งเป้านักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่ร้อยละ 20 ต้องแวะเวียงกุมกาม
ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน"ขันโตกเวียงกุมกาม" ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วัดอีก้าง-วัดหนานช้าง ณ เวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสัปดาห์แรกที่เริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเวียงกุมกาม โดยนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศให้ได้ 2.2 ล้านล้านบาท โดยได้จัดสรรงบประมาณสำหรับพัฒนาพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกว่าร้อยล้านบาท ตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือนเมษายน 2557 ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป โดยจะมีร้านค้าชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากคนในชุมชน โดยมีวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานพี่เลี้ยง ฝึกการแสดงให้ นอกจากนี้ยังมีอาหารพื้นเมือง และดินเนอร์ขันโตก ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถชมวิถีชีวิตพื้นบ้านล้านนาได้ที่เวียงกุมกามซึ่งอยู่ติดกับตัวเมืองเชียงใหม่ ที่สามารถเดินทางไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ใช้เวลาเดินทางไม่เกินสิบนาที ตั้งเป้าให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่ร้อยละ 20 ไปเที่ยวเวียงกุมกาม
สำหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประกอบด้วย ถนนสายวัฒนธรรมในทุกวันศุกร์ ที่วัดเจดีย์เหลี่ยม วันเสาร์-อาทิตย์ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ดินเนอร์ขันโตก บรรยากาศกาดหมั้ว คัวฮอม ที่วัดหนานช้างและวัดอีก้าง โดยคนในชุมชน 4 ตำบลประกอบด้วย ตำบลท่าวังตาล ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี ตำบลป่าแดด และตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จะร่วมนำสินค้าในชุมชนมาจำหน่ายสินค้า อาหาร ของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า และงานหัตถกรรม หลังจากเดือนเมษายนปีหน้าแล้ว จังหวัดและท้องที่จะเข้าไปบริหารจัดการ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถม้าหรือรถรางเที่ยวชมรอบ ๆ บริเวณได้ตลอดทั้งวัน
 
7 ธันวาคม 2556 , 21:06 น. , อ่าน 1274  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่