มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงการณ์ขอให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรง

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงการณ์ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองฉบับที่ ๒ แสดงจุดยืนเป็นกลาง และขอให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงการณ์ออกแถลงการณ์ฉบับที่ ๒ ใจความว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่ดำเนินมาระยะหนึ่ง จนมีผู้เสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและได้แสดงจุดยืนร่วมกับที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศชาติกลับสู่ความสงบ ด้วยการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงและให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบ โดยเร่งคลี่คลายสถานการณ์ ด้วยการยุบสภาและคืนอำนาจการตัดสินใจให้กับประชาชน ตามกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อให้การเมืองไทยมีความสง่าเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยึดมั่นในสิทธิการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีตามระบอบประชาธิปไตยของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักดีว่า มหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่ ที่มีความอ่อนไหวทางการเมือง ดังนั้น การแสดงออกโดยสุจริตอาจนำไปสู่การปะทะกันระหว่าง ผู้มีความคิดเห็นที่แตกต่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายได้โปรดแสดงความคิดเห็น โดยสันติ หลีกเลี่ยงการกระทำที่ใช้ความรุนแรง และได้โปรดใช้วิจารณญาณใคร่ครวญด้วยความรอบคอบถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดแก่บ้านเมือง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้ผู้รักษากฎหมายทุกฝ่ายได้โปรดดูแลความปลอดภัยของประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้ทุกฝ่ายที่ห่วงใยต่อสถานการณ์การเมืองไทย ร่วมกันหาทางออกด้วยสันติวิธีเพื่อประโยชน์สุข ของประเทศชาติและประชาชน
 
7 ธันวาคม 2556 , 21:58 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่