เที่ยวงานราชพฤกษ์ 2549 ให้สนุกต้องวางแผนก่อนเดินทาง โดยเฉพาะจุดเด่นของงานที่หลากหลายที่ไม่ควรพลาด

  
     หลังจากพิธีเปิดอย่างเป็นทางการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานแล้ว ขณะนี้ทุกส่วนของงานมหกรรมพืชสวนโลกได้เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม สวนองค์กรทั้ง 22 สวนได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดงในรูปแบบของการจัดสวน ขณะที่ 33 ประเทศทั่วโลกได้เข้าร่วมจัดสวนที่มีความแตกต่างหลากหลาย สิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดคือสวนนานาชาติที่ชนะเลิศการประกวดโดยจะพลาดไม่ได้กับการเยี่ยมชมสวนญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสวนกลางแจ้งและสวนในอาคาร พลาดไม่ได้กับเนินราชพฤกษ์และหอชมวิว ที่สามารถเห็นทัศนียภาพเบื้องสูงทั่วบริเวณงาน อีกทั้งต้นโพธิ์แห่งความจงรักภักดีที่ประชาชนมีโอกาสร่วมถวายความจงรักภักดีด้วยการเขียนอักษรบนใบโพธิ์ทองจำนวน 30,000 ใบ เพื่อนำใบโพธิ์ทั้งหมดไปหล่อเป็นพระพุทธรูปประจำพระชนมวารเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่นเดียวกับหอคำหลวงที่งดงามด้วยศิลปะล้านนา ประยุกต์ โดมไม้เขตร้อนชื้นและอาคารแสดงพืชเขตร้อนทะเลทรายก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาด ตั้งแต่วันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2549 มีงานนิทรรศการดอกไม้นานาชาติที่อาคารปรับอากาศเย็นฉ่ำภายในงาน จะขึ้นรถราง หรือนั่งรถกอล์ฟชมงานก็จะได้อรรถรสในการชมอย่างมาก ทั้งนี้นักท่องเที่ยวต้องวางแผนการเดินเที่ยวเพื่อไม่ให้สัมผัสกับอากาศร้อนมาก โดยสามารถเดินชมที่พรมดอกไม้และสวนกลางแจ้งในเวลาเช้าและเย็น ส่วนเวลากลางวันให้หลบแดดร้อนเข้าตัวอาคารชมสวนภายในอาคารหรือเรือนไทยสี่ภาค วันนี้จะมีพิธีเปิดสวนนานาชาติ ของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน ขณะที่สวนองค์กรนั้นแคทเทเลคอมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงสาย
 
2 พฤศจิกายน 2549 , 08:24 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่