ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนประชาชน ระยะนี้อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนประชาชน ระยะนี้อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส ขอให้ระมัดระวังสุขภาพด้วย
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศระยะนี้ไว้ว่า ช่วงวันที่ 6-8 ธันวาคม 2556 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงและอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส ส่วนช่วงวันที่ 9-11 ธันวาคม บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง แต่ก็ยังคงทำให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย และช่วงวันที่ 10-14 ธันวาคม คลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่าจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกในระยะแรก ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพจากลักษณะอากาศที่เปลี่ยนแปลง สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะเตรียมแทงช่อดอก เกษตรกรควรงดให้น้ำ รอจนกว่าเห็นดอกชัดเจนแล้วค่อยให้น้ำในปริมาณน้อยๆ ก่อนแล้วค่อยเพิ่มปริมาณขึ้น ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรทำแผงกำบังลมหนาวและเพิ่มอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้แก่สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสัตว์เล็ก เพื่อป้องกันสัตว์หนาวเย็นและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรลดปริมาณอาหารลงเนื่องจากอุณหภูมิน้ำที่ต่างกันจะทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้น้อย อาหารที่เหลือจะทำให้น้ำเน่าเสียได้
ลักษณะทั่วไป ธันวาคม 2556 มวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะๆ ทำให้อากาศจะหนาวเย็นลงต่อเนื่อง และมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งบริเวณเทือกเขา ยอดดอย กับมีหมอกบางในตอนเช้า ขณะที่เมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลง จะมีหมอกหนาบางพื้นที่ และมีฝนได้บางวันเมื่อคลื่นกระแสลมตะวันตกซึ่งนำพา ความชื้น เมฆ/ฝนเคลื่อนที่ผ่านภาคเหนือ เดือนนี้ปริมาณฝนมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย อุณหภูมิมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย ข้อควรระวัง อากาศหนาวเย็นทั่วไป โดยเฉพาะเทือกเขายอดดอย ควรรักษาสุขภาพและร่างกาย ตลอดจนสัตว์เลี้ยงให้อบอุ่น น้ำค้างแข็งอาจทำความเสียหายให้แก่ผลผลิตบนที่สูงได้ จึงควรเตรียมการป้องกัน ภัยหนาว ลมแรง หมอกหนา สำหรับพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อย ควรใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
 
7 ธันวาคม 2556 , 21:58 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่