สวท.เชียงใหม่ จัดโครงการ ปันน้ำใจ...สู่ชุมชน ปี 2557

  
     สวท. เชียงใหม่ จัดโครงการ ปันน้ำใจ...สู่ชุมชน ปี 2557 เตรียมเดินทางไปมอบเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ให้กับประชาชนที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งมีสภาพอากาศหนาวจัดในช่วงฤดูหนาว และยังประสบปัญหา ขาดแคลนเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่(สวท.เชียงใหม่) จัดโครงการ ปันน้ำใจ...สู่ชุมชน เพื่อมอบเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2556 โดยจะมีกิจกรรมการจัดรายการพิเศษสัญจรนอกสถานที่ ตามแผนพัฒนารายการของสถานี ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการภารกิจพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 ออกอากาศสดทางระบบ FM 93.25 MHz และAM 1476 KHz ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากจังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางไปมาลำบาก คดเคี้ยว ลาดชัน มีประชาชนส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยง และลีซู มีฐานะยากจน ในช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศจะหนาวจัด และประสบปัญหาขาดแคลนเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาวจำนวนมากส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
 
9 ธันวาคม 2556 , 12:12 น. , อ่าน 1243  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่