พลังมวลชนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแสดงพลังเพื่อสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

  
     พลังมวลชนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแสดงพลังเพื่อสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ โดยได้มอบรายชื่อกว่าแสนรายชื่อผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ที่หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้นเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ เพื่อเทิดพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่ได้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน รณรงค์ให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของรัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิ เสรีภาพของตน โดยกิจกรรม ประกอบด้วยขบวนเดินรณรงค์ประชาธิปไตยจาก 4 มุมเมืองมาบรรจบบริเวณสถานที่จัดงานข่วงประตูท่าแพ มีพลังมวลชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวแสดงความชื่นชมประชาชนที่มาร่วมแสดงพลังดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยคนทุกหมู่เหล่าที่ต้องการเห็นระบอบประชาธิปไตยของไทยเดินหน้า
ในการนี้นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบรายชื่อประชาชน 101,308 รายชื่อที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย และร่วมปกป้องรัฐธรรมนูญไทย ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป
 
10 ธันวาคม 2556 , 16:44 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่