นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้สำรวจพบปลาค้อเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ปลาชนิดใหม่ของโลกจากลุ่มน้ำแม่แจ่ม

  
     นักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้สำรวจพบปลาค้อสายพันธุ์ใหม่ของโลกที่ลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนาม ปลาค้อเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ในงานแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดขึ้น ที่ส่วนจัดแสดงนิทรรศการของคณะประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำเสนอพันธุ์ปลาชนิดใหม่ของโลก ที่ลุ่มน้ำแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งถูกค้นพบโดย ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ อาจารย์และนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ปลาค้อชนิดนี้ เป็นปลาที่พบเฉพาะในบริเวณตอนบนของลุ่มน้ำแม่แจ่ม ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาขนาดเล็ก และท้องน้ำจะต้องเป็นกรวด และหิน ชอบอยู่ที่น้ำไหลไม่แรงมาก หากินตามพื้นท้องน้ำกินสัตว์ หรือแมลงพื้นท้องน้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร จัดอยู่ในสกุล Physoschistura ซึ่งก่อนหน้านี้ในโลกนี้พบด้วยกัน 11 ชนิด มีลักษณะเด่นคือ มีรูบนเกล็ดเส้นข้างตัวจำนวน 62-83 รู ครีบหลังมีจุดเริ่มต้นอู่หน้าครีบท้องเล็กน้อย มีเกล็ดพิเศษที่ฐานของครีบท้อง เพศผู้มีติ่งเนื้อใต้ตาส่วนหน้าเป็นรูปค้อน มีแต้มสีดำในแนวข้างตัวจำนวน 10-13 แต้ม และมีแต้มริ้วสีดำบนสันหลัง แถบดำที่โคนหางไม่เชื่อมต่อกันโดยด้านล่างเป็นแถบยาวส่วนด้านบนเป็นแถบสั้น มีความยาวของลำตัวเพียง 3-3.5 เซนติเมตรเท่านั้น โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้อัญเชิญพระนามเป็นชื่อพันธุ์ปลาค้อชนิดพันธุ์ใหม่จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ และเสด็จมาเป็นองค์ประธาน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาโดยตลอด และเพื่อเป็นเกียรติ และเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้วิจัยทรัพยากรทางน้ำ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้สืบไปเบื้องหน้า จึงได้ชื่อว่าปลาค้อเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
นักวิจัยชี้ว่า การค้นพบปลาชนิดนี้ถือเป็นดรรชนีบ่งชี้ความสมบูรณ์ และความสะอาดของแหล่งต้นน้ำแม่แจ่ม เพื่อเป็นการวางแนวทางในการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำต่อไป โดยได้เก็บตัวอย่างมาทำการวิจัยหากสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ก็จะเป็นโอกาสอันดีในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำหายาก และในอนาคตอาจจะมีการขยายพันธุ์เป็นปลาสวยงามต่อไปได้
 
10 ธันวาคม 2556 , 17:41 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่