กรมอนามัยจัดอบรมบุคลากรในสังกัดที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบในการฝึกโยคะที่ถูกวิธี

  
    กรมอนามัยจัดอบรมบุคลากรในสังกัดที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบในการฝึกโยคะที่ถูกวิธีและนำความรู้ไปเผยแพร่สู่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง
นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โยคะเพื่อสุขภาพและผู้นำโยคะ” ณ ห้องประชุมสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญและเป็นต้นแบบในการฝึกโยคะ โดยเน้นที่เจ้าหน้าที่และเครือข่ายด้านสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอจากเครือข่ายศูนย์อนามัยที่ 10-12 ของกรมอนามัย ให้สามารถเป็นผู้นำโยคะได้ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และนำความรู้ไปเผยแพร่แก่ประชาชนอย่างถูกวิธี ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี ซึ่งการฝึกโยคะเป็นการบริหารร่างกายโดยที่ดี ไม่ก่อให้เกิดแรงกระแทก เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายท่าต่าง ๆ ตามแบบของโยคะที่มุ่งเน้นการฝึกสมาธิและการฝึกกายไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งสมาธิ ช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย ลดความเครียด ลดความวิตกกังวล สร้างความมุ่งมั่น อดทนและความคิดสร้างสรรค์ ในส่วนของร่างกายจะช่วยสร้างความแข็งแรงของข้อต่อ กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบย่อยอาหาร และฮอร์โมนต่าง ๆ โยคะยังเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของขาและกระดูกสันหลัง กล้ามเนื้อในการรับน้ำหนัก ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบย่อยอาหารมีความสมดุลขึ้น โดยการฝึกโยคะของหญิงมีครรภ์ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ฝึกที่มีความชำนาญเป็นพิเศษเพื่อป้องกันอันตราย
ที่ผ่านมากรมอนามัยได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ กระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น ทั้งการเต้นแอโรบิค การเต้นฮูลาฮูป การเต้นแบบนวลีลา รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที การสร้างสุขภาพที่ดีนอกจากการออกกำลังกายแล้วยังเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น การบริโภคอาหารที่ดีมีคุณค่าต่อร่างกายและรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม ลดพฤติกรรมที่ทำให้สุขภาพเสื่อมโทรม เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่และสารเสพติดต่าง ๆ ดูแลตนเองให้มีสุขภาพจิตที่ดี เป็นต้น
 
11 ธันวาคม 2556 , 11:55 น. , อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนรินทร์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่