สวท. เชียงใหม่ จัดโครงการ ปันน้ำใจ...สู่ชุมชน ปี 2557

  
     สวท. เชียงใหม่ จัดโครงการ ปันน้ำใจ...สู่ชุมชน ปี 2557 นำผ้าห่ม จำนวน 200 ผืน ลงพื้นที่แจกจ่ายราษฎรในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวปีนี้
นายวิโรจน์ หลุยบุญเป็ง รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่(สวท.เชียงใหม่) นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ สวท. เชียงใหม่ จัดโครงการ ปันน้ำใจ...สู่ชุมชน ปี 2557 มอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาว ที่ได้รับบริจาคจากประชาชนและเจ้าหน้าที่ สวท.เชียงใหม่ ทุกคนทั้งในรูปแบบของสิ่งของและจำนวนเงินเพื่อนำไปซื้อผ้าห่ม ได้จำนวน 200 ผืน ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2556 และมีการจัดจัดรายการพิเศษสัญจรนอกสถานที่ ออกอากาศสดทางระบบ FM 93.25 MHz และAM 1476 KHz ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30-11.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา กล่าวว่า อำเภอกัลยาณิวัฒนา มีราษฎรประมาณ 12,000 คน 3,300 ครัวเรือน ทุกปีจะมีภาคราชการและเอกชนมาแจกเครื่องกันหนาว แต่ยังไม่เพียงพอ ปีนี้จากที่สำรวจไว้ ยังขาดผ้าห่ามอีกจำนวน 2,000 ผืน โดย สวท.เชียงใหม่ ถือเป็นหน่วยงานแรกที่เข้ามาบริจาคผ้าห่ม
อำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นอำเภอลำดับที่ 25 ของจังหวัดเชียงใหม่ และอันดับที่ 878 ของประเทศไทย จัดตั้งเมื่อ 26 ธันวาคม 2552 เป็น อำเภอต้นแบบ ในการพัฒนาที่ยั่งยืน มีเส้นทางที่คดเคี้ยว ลาดชัน ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวชนเผ่ากะเหรี่ยง และลีซู มีฐานะยากจน ทุกปีในช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศจะหนาวจัด
 
12 ธันวาคม 2556 , 15:02 น. , อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่