การนำแทรกเตอร์เข้าไถกลบในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวโพด เพื่อลดการเผา ป้องกันปัญหาหมอกควัน

  
     รองนายกรัฐมนตรี เผยว่า มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำแทรกเตอร์เข้าไถกลบข้าวโพด ในพื้นที่ที่มีการปลูก เพื่อลดการเผา ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปีนี้ รัฐบาลได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 เนื่องจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ต้องการให้มีการเตรียมการล่วงหน้าเร็วกว่าปกติ ซึ่งทุกปีจะเริ่มมาตรการในเดือนมกราคม เพราะปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวลดลงในช่วงเวลาที่เกิดหมอกควัน นอกจากนี้ ปัญหาหมอกควัน ยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจาก ทัศนวิสัยที่ไม่ดี อีกทั้ง ยังมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจากปัญหาหมอกควันในโรงพยาบาลต่างๆ เป็นจำนวนมาก ด้านปัญหาหมอกควันข้ามแดน กระทรวงการต่างประเทศได้มีการพูดคุยกับประเทศพม่าแล้ว ส่วนปัญหาการเผาที่เกิดจากการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ป่าสงวนและเขตอุทยานแห่งชาตินั้น พบการบุกรุกทำไร่ข้าวโพดในพื้นที่ป่าสงวนมากกว่าเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งก็ได้มีการหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วว่าจะสามารถนำรถแทรกเตอร์เข้าไถกลบได้หรือไม่ แต่ยังติดขัดในด้านงบประมาณ และข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวด้วยว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ล้วนแล้วแต่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ทั้งสิ้น ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า เหมือนในต่างประเทศ ดังนั้น ต้องเน้นบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งฝ่ายผู้ว่าราชการจังหวัด ตำรวจ และฝ่ายปกครอง
 
12 ธันวาคม 2556 , 15:48 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนรินทร์ สวท. เชียงใหม่