รองนายกรัฐมนตรีระบุ ปีนี้มี 12 มาตรการในการแก้ปัญหาไฟป่า และหมอกควันในภาคเหนือ

  
    รองนายกรัฐมนตรีระบุ ปีนี้มี 12 มาตรการในการแก้ปัญหาไฟป่า และหมอกควันในภาคเหนือ โดยเน้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางการทำงาน เน้น 100 วันอันตรายงดเผา 100 เปอร์เซ็นต์
นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมเพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า 10 จังหวัดภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ว่า สำหรับปีนี้มีมาตรการเพิ่ม 12 ข้อ คือ ให้ความสำคัญเน้นการป้องกันไฟป่า ดำเนินการขยายความเข้าใจระดับชุมชน สร้างแรงจูงใจระดับพื้นที่ ให้รางวัลในการประกวด และจัดกิจกรรมรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตร มอบผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำสูงสุดระดับจังหวัด โดยเน้น Area Approach และ Regional Command ให้ความสำคัญกับพื้นที่เสี่ยง ที่มี Hot Spot หนาแน่น ใช้การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจกับประชาชน ควบคุม 100 วันอันตรายไม่ให้มีการเผา 100 เปอร์เซ็นต์ จัดกำลังลาดตระเวนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย ป่าไม้และตำรวจ และบังคับใช้กฎหมาย ให้มีอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า เน้นเป็นพิเศษควบคุมไม่ให้เผาตอซังข้าวโพด และมีคำสั่งให้รถดับเพลิงเข้าดับไฟป่าทุกพื้นที่ที่เกิดไฟป่า ปีที่แล้วมีเป้าจะลด Hot Spot ร้อยละ 90 แต่ปีนี้ตั้งเป้าจะลดให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
สถิติปี 2556 เกิดไฟป่าร้อยละ 58 ในป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ร้อยละ 34 และร้อยละ 6 เกิดในพื้นที่เกษตร ทั้งนี้สถิติลดลงในปีที่ผ่านมาเนื่องจากมาตรการเอาจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดไฟป่ากว่าสองพันครั้ง เนื้อที่กว่า 25,000 ไร่ ส่วนใหญ่จะเกิดจากน้ำมือมนุษย์ในการหาของป่า ล่าสัตว์และเตรียมพื้นที่เกษตร ปัจจัยทั่วไปที่ทำให้เกิดไฟป่าเพราะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ อากาศปิด ฝุ่นละอองสะสม โดยพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือมีวันที่ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 46 วัน มี HOT SPOT กว่าหมื่นจุด ผู้ป่วยกว่าแสนคน สายการบินต่าง ๆ มีการยกเลิกเที่ยวบินไป 158 เที่ยว
 
12 ธันวาคม 2556 , 16:40 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่