ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการบูรณาการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการบูรณาการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยปีนี้ให้แต่ละจังหวัดไปกำหนด 100 วันอันตรายเองเพื่อความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน 10 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ว่า ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในจังหวัด บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหา โดยนายอำเภอ เป็นผู้ประสานงานแต่ละอำเภอ ทุกจังหวัดและอำเภอตั้งศูนย์แก้ปัญหา โดยขอความร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์สร้างการเรียนรู้ไม่ให้ประชาชนเผาป่า สร้างความเข้าใจกับประชาชน โดยปีนี้ให้แต่ละจังหวัดไปกำหนด 100 วันอันตรายเองตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อลดจุด Hot Spot ให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในการไม่เผาป่า และสร้างจิตสำนึกประชาชนทุกภาคส่วน
นอกจากนี้สำหรับปัญหารอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่มักเกิดปัญหาหมอกควันลอยข้ามประเทศ นั้น เดือนหน้าพม่าจะประชุมเรื่องปัญหาหมอกควันที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดในภาคเหนือของไทยจะไปร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมแก้ปัญหา เชื่อว่าปัญหาหมอกควันปีนี้จะเบาบางลงได้
 
12 ธันวาคม 2556 , 16:46 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่