นายกรัฐมนตรีแถลง รัฐบาลจะเปิดเวทีหาทางออกให้ประเทศไทยในวันที่ 15 ธันวาคมนี้

  
    นายกรัฐมนตรีแถลง รัฐบาลจะเปิดเวทีหาทางออกให้ประเทศไทยในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยจะรับฟังข้อเสนอจากทุกภาคส่วนเพื่อความพอใจของทุกฝ่าย
ภายหลังจากประชุมมอบนโยบายแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน 10 จังหวัดภาคเหนือที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า จากกรณีปัญหาความขัดแย้งและการชุมนุมทางการเมืองที่ทุกฝ่ายกังวลต่ออนาคตของบ้านเมือง รัฐบาลได้พยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาความสงบ สันติ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รัฐบาลพร้อมร่วมหาทางออกและเปิดเวทีรับฟังจากทุกภาคส่วน ซึ่งก็ปรากฏว่ามีหลายกลุ่มรับที่จะเป็นคนกลางในการเปิดเวทีเพื่อหาแนวทางพูดคุยเพื่อหาทางออกอย่างสันติ โดยจะจัดการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้เพื่อแสวงหาข้อตกลงร่วมกันในการหาทางออกของประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน รัฐบาลจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมอบหมายให้นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้ทุกฝ่ายพูดคุยอย่างเปิดกว้าง
นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า ขอเชิญตัวแทนทุกภาคส่วน ทั้งการเมือง เอกชน ภาคธุรกิจ ประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อหาทางออกของประเทศร่วมกัน เพื่อความพอใจของทุกฝ่าย
 
12 ธันวาคม 2556 , 17:05 น. , อ่าน 1260  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่