นายกรัฐมนตรีประชุมมอบนโยบายแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน เน้นย้ำให้วางมาตรการแก้ปัญหาก่อนเกิดภัย

  
    นายกรัฐมนตรีประชุมมอบนโยบายแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน 10 จังหวัดภาคเหนือ เน้นย้ำให้วางมาตรการแก้ปัญหาก่อนเกิดภัย เพื่อมุ่งเป้าให้ไม่มีวันที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินค่ามาตรฐาน
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีประชุมมอบนโยบายป้องกันหมอกควัน ไฟป่า 10 จังหวัดภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมต่าง ๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 7 กระทรวงเป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหา เนื่องจากปัญหาไฟป่า หมอกควันเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้มอบหมายให้วางแผนแก้ปัญหาก่อนเกิดภัย เนื่องจากทุกภาคส่วนทราบดีอยู่แล้วว่า ปัญหาจะเกิดเมื่อใด อย่ารอให้เกิดภัยแล้วจึงค่อยลงมือทำ โดยต้องทราบว่าจะเตรียมพร้อมอย่างไร มีความเสี่ยงอย่างไร ที่ใดปัญหารุนแรง โดยเน้นมาตรการเชิงรุก และความมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพื่อสู่เป้าหมายให้จำนวนวันที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินมาตรฐานเป็นศูนย์ มีการเตรียมแผนป้องกัน รณรงค์ แก้ปัญหาอย่างชัดเจน หาทางออกโดยเปลี่ยนเศษวัชพืชเป็นปุ๋ย ก่อนจะใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับใช้ โดยขอให้ทำแผนแม่บทในภาพรวม การบริหารจัดการน้ำ มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดโซนนิ่งเกษตรกรรม และหาทางปรับเปลี่ยนเกษตรกรไปปลูกพืชอย่างอื่นทดแทนข้าวโพด ขอให้เตรียมงานให้เร็วขึ้น เตรียมพร้อมอุปกรณ์ล่วงหน้า เชื่อว่าทุกจังหวัดจะแก้ปัญหาได้ลุล่วง
นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังจะประชุมมอบนโยบายแก้ปัญหาภัยหนาวที่เริ่มเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก น่านและจังหวัดเลย ที่ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาวแล้ว ขณะเดียวกันยังจะติดตามแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ โดยให้นำสถิติมาดู และเตรียมการบริหารจัดการน้ำในเขื่อน รวมทั้งปัญหาภัยแล้ง ปัญหาความปลอดภัยทางถนนเนื่องจากใกล้เทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะช่วงนี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวภาคเหนือ ทั้งนี้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งใหม่เปิดขึ้นแล้ว คาดว่านักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาเพิ่มขึ้น ได้มีการวางมาตรการดูแลไว้อย่างไร โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดูแลปัญหาความปลอดภัยทางทะเลด้วยการจัดระเบียบวิธีปฏิบัติ หลังเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดชลบุรีอีกด้วย
 
12 ธันวาคม 2556 , 17:16 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่