บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด มหาชน เปิดตัวสวนองค์กรภายใต้แนวคิด สื่อสายน้ำ สื่อพระราชหฤทัย และให้บริการโทรคมนาคมในงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ

  
     พลโทสมพล วีระศักดิ์ กรรมการบริหาร บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิด CAT Telecom Pavilion ณ บริเวณงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด มหาชน ได้จัดสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยน้อมนำแนวพระราชดำริจากทฤษฎีน้ำคือชีวิต เป็นแนวทางในการจัดสวนอันสวยงาม ภายใต้แนวคิด สื่อสายน้ำ สื่อพระราชหฤทัย อันประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดง การจำลองบ่อน้ำล้น เพื่อกักเก็บและส่งต่อไปยังพื้นที่ภายในสวน ผ่านคูส่งน้ำไปยังจุดต่าง ๆ เช่น ฝายชะลอความชุ่มชื้น พื้นที่การปลูกหญ้าแฝก การทำฝนเทียม ตลอดจนกังหันน้ำชัยพัฒนา นอกจากนั้นยังได้มีการตกแต่งบริเวณสวนด้วยพรรณไม้ไทยนานาชนิด ขณะเดียวกันภายในอาคาร 2 ชั้นรูปทรงกระโจม ได้จัดแสดงนิทรรศการโครงการตามแนวพระราชดดำริเรื่องน้ำคือชีวิตด้วย นอกจากนี้ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด มหาชน ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการระบบโทรคมนาคมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ยังได้วางโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ด้วยเครือข่าย CDMA ครอบคลุมพื้นที่ 470 ไร่ เพื่อรองรับการใช้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว มีบริการโทรศัพท์ทั้งในและต่างประเทศ จัดจำหน่าย Package บัตรพิเศษ CAT Thai Card ซึ่งจัดทำเฉพาะงานนี้ อีกทั้งให้จัดให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแก่สื่อมวลชนตลอดระยะเวลาการจัดงาน 92 วัน
 
2 พฤศจิกายน 2549 , 14:05 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่