งานวันรวมน้ำใจชวยกาชาด ประจําป 2557

  
     หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ระดมบริจาคสิ่งของในงานวันรวมน้ำใจชวยกาชาด ประจําป 2557 เพื่อนำไปออกรางวัลในร้านมัจฉากาชาด และการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับมอบสิ่งของงานวันรวมน้ำใจชวยกาชาด ประจําป 2557 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบริจาคสิ่งของทั้งรถจักรยานยนต์ สร้อยคอทองคำ ของใช้ต่างๆ อีกจำนวนมาก เพื่อนำไปออกร้านในงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ที่เตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ถึง 12 มกราคม 2557 ณ บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การที่หลายภาคส่วนนำสิ่งของมาบริจาคให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ ถือเป็นการทำบุญร่วมกัน เพราะสิ่งของทั้งหมด จะถูกนำไปเป็นรางวัลสำหรับผู้ใจบุญและชอบเสี่ยงโชค ในงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ทั้งการออกร้านมัจฉากาชาด และการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล ฉบับละ 50 บาท เป้าหมาย คือ นำเงินที่ได้ไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ สงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ เป็นค่าใช้จ่ายในการรับบริจาคโลหิตและกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
งานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 จะประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายแตกต่างจากทุกปี มีการจัดแสดงสัตว์หายาก เช่น สุนัขพันธุ์ทิเบตัน ราคาตัวละประมาณ 40 ล้านบาท การแสดงจากดาราสุนัข เรื่อง มะหมา 4 ขา การเนรมิตพื้นที่ให้เป็นสวนแบบเนเธอร์แลนด์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ การออกร้านของเครือสหพัฒน์ และการประกวดนางสาวเชียงใหม่อย่างยิ่งใหญ่ ในปีที่ 81
 
13 ธันวาคม 2556 , 15:16 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธนภัทร สวท. เชียงใหม่