นิทรรศการภาพถ่ายและเรื่องเล่าของสัตว์ป่าที่อยู่ในบัญชีไซเตส

  
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการภาพถ่ายและเรื่องเล่าของสัตว์ป่าที่อยู่ในบัญชีไซเตส เพื่อปลูกจิตสำนึกร่วมรณรงค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) จัดแสดงนิทรรศการ CITES: 40th Birthday Project ซึ่งเป็นนิทรรศการภาพถ่ายและเรื่องเล่าของสัตว์ป่าที่อยู่ในบัญชีไซเตส จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ถึง 13 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายเจเรมี โอปริเทสโก้ หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือของสถานทูตฝรั่งเศส เป็นประธานเปิดนิทรรศการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี ชมเดช ผู้อำนวยการ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดนิทรรศการดังกล่าว เคยจัดที่กรุงเทพมหานครมาแล้ว ถือเป็นการเผยแพร่นิทรรศการเพื่อต่อต้านการค้าสัตว์ป่า ภาพเหล่านี้ได้แสดงถึงความสวยงามของธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน ก็แสดงถึงความน่าสงสารที่สัตว์และพืชพันธุ์ธรรมชาติถูกทำร้าย ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนกันทุกประเทศทั่วโลก อยากให้ผู้สนใจเข้ามาชม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักและหวงแหนสัตว์ป่าและธรรมชาติร่วมกัน
สำหรับภาพที่นำมาจัดแสดง เช่น ภาพชื่อในเงื้อมเงาทมิฬ สื่อถึงการล่าเพื่อการค้าสัตว์ป่าที่ถูกลุกลามและแผ่ขยายออกเป็นวงกว้างจากคนกลุ่มเล็กๆ สู่เครือข่ายมาเฟียข้ามชาติ ในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา ภาพชื่อเกือบเหลือแค่ชื่อในตำนาน สื่อถึงธุรกิจค้าหนังจระเข้เติบโตอย่างพุ่งพรวด มีหนังจระเข้ขายในตลาดรับซื้อมากถึง 11 หรือ 12 ล้านผืน ในจำนวนสายพันธุ์จระเข้ 23 ชนิด และภาพชื่อถึงวันลิงใหญ่สูญไปจากโลก สื่อถึงสัตว์ที่ตกอยู่ในสภาวะสูญพันธุ์หรือใกล้สูญพันธุ์ เป็นต้น
 
13 ธันวาคม 2556 , 18:30 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธนภัทร สวท. เชียงใหม่