ระยะเวลาปีเศษ จังหวัดเชียงใหม่สั่งปิดสถานบันเทิงที่กระทำผิดกฎหมายชั่วคราวไปกว่า 30 แห่ง

  
     ระยะเวลาปีเศษ จังหวัดเชียงใหม่สั่งปิดสถานบันเทิงที่กระทำผิดกฎหมายชั่วคราวไปกว่า 30 แห่ง และยังมีการขึ้นบัญชีดำกรณีกระทำผิดร้ายแรง 7-8 แห่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เตือนอย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว อยากจะขอความร่วมมือชาวเชียงใหม่เป็นเจ้าบ้านที่ดี พ่อค้า แม่ค้าไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาจำนวนมาก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้มงวดกวดขันไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน แต่ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมาหลายครั้ง ซึ่งหากพบการกระทำผิดก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายลงโทษอย่างเด็ดขาด เพราะเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของเชียงใหม่ โดยได้มีการวางมาตรการหลายด้าน รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาสินค้า การออกสุ่มตรวจร้านค้า ตลาด และสถานบริการต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานบันเทิงที่ทำผิดกฎหมาย โดยในระยะปีเศษ ได้สั่งปิดชั่วคราวสถานบันเทิงไปกว่า 30 แห่ง และขึ้นบัญชีดำในกรณีทำผิดร้ายแรง 7-8 แห่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า มาตรการลงโทษสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการไม่ต่อใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายที่กระทำผิด อย่างไรก็ตามยังพบช่องโหว่ของกฎหมายที่ผู้กระทำผิดไปเปิดสถานบันเทิงแห่งใหม่โดยใช้ชื่ออื่น ซึ่งจะหารือเพื่อวางมาตรการลงโทษต่อไป
 
14 ธันวาคม 2556 , 16:31 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่