โครงการ ปั่นทำดี ถวายพ่อ

  
     นักปั่นจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงกว่า 2 ,000 คัน ร่วม โครงการ ปั่นทำดี ถวายพ่อ ด้วยระยะทาง 11 กิโลเมตร สิ้นสุดที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อแสดงความสามัคคีถวายแด่พ่อหลวง
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาครัฐ เอกชน ชมรมจักรยานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ร่วมกันจัดโครงการ ปั่นทำดี ถวายพ่อ The Big Cycling for The Great King เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยและความสมัครสมานสามัคคีสนองตามแนวพระบรมราโชวาท และเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักปั่นจักรยานเข้าร่วม ประมาณ 2,500 คัน เริ่มต้น ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สิ้นสุด บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ รวมระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร
นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การรวมตัวกันของนักปั่นจักรยานทั้งจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี และส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้ง ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการปั่นจักรยานในชีวิตประจำวันให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี
สำหรับ นักปั่นจักรยานทุกคนที่ถึงจุดหมายปลายทาง ได้รับเหรียญทรงผนวช เป็นที่ระลึก ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณลานหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ด้วย
 
15 ธันวาคม 2556 , 10:30 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่